بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

مدیر کل بیمه سلامت استان از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر، در این بازدید که با حضور دکتر ممتحن مدیر کل بیمه سلامت استان سمنان و همراهان ایشان انجام شد مسائل مربوط به برقراری تبادل الکترونیک اسناد بیمه ای بین بیمارستان و بیمه سلامت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر گردید از مهرماه جاری تبادل اسناد بین بیمارستان 15 خرداد و بیمه سلامت بصورت الکترونیک انجام پذیرد. 

کلمات کلیدی