بازدید نماینده مردم سمنان و مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید نماینده مردم سمنان و مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید نماینده مردم سمنان و مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

 

دکتر همتی نماینده مردم سمنان و مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر، در این بازدید که با حضور دکتر ارگی فرماندار و دکتر فریور مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر انجام پذیرفت، ایشان ضمن حضور در بیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند. همچنین در طول بازدید توضیحات لازم از سوی دکتر منتظری ریاست بیمارستان در خصوص وضعیت جاری بیمارستان ارائه شد.

عیادت از بیماران بستری در بیمارستان، صحبت و عرض خسته نباشید به پرسنل ، و نیز بررسی مسائل و مشکلات و وضعیت جاری بیمارستان از برنامه های این بازدید بود.

 

کلمات کلیدی