بازدید کارشناسان اداره اعتبار بخشی

بازدید کارشناسان اداره اعتبار بخشی

در روز چهارشنبه 22/5/1399 کارشناسان اداره اعتبار بخشی و دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان از بیمارستان 15 خرداد بازدید نمودند. در این بازدید که خانم دکتر سعدالدین و خانم وفائی نژاد حضور داشتند ، در ابتدا نشستی با رئیس بیمارستان داشته و وضعیت کووید 19 ، تعداد مراجعین سرپایی و بستری را در بیمارستان بررسی نمودند. پس از آن بازدیدی از بخش های مختلف بیمارستان داشتند و تعداد ، کیفیت و کمیت وسایل حفاظت فردی را بررسی نمودند. در پایان از زحمات پرسنل قدردانی نمودند.

بازدید کارشناسان اداره اعتبار بخشی

در روز چهارشنبه 22/5/1399 کارشناسان اداره اعتبار بخشی و دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان از بیمارستان 15 خرداد بازدید نمودند. در این بازدید که خانم دکتر سعدالدین و خانم وفائی نژاد حضور داشتند ، در ابتدا نشستی با رئیس بیمارستان داشته و وضعیت کووید  19 ، تعداد مراجعین سرپایی و بستری را در بیمارستان بررسی نمودند. پس از آن بازدیدی از بخش های مختلف بیمارستان داشتند و تعداد ، کیفیت و کمیت وسایل حفاظت فردی را بررسی نمودند. در پایان از زحمات پرسنل قدردانی نمودند.

آقای مهندس  امیر عباس صبوری
تهیه کننده:

آقای مهندس امیر عباس صبوری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *