تقدیر شورای شهر مهدیشهر از ریاست بیمارستان

گرامیداشت روز پزشک

تقدیر شورای شهر مهدیشهر از ریاست بیمارستان

تقدیر شورای شهر مهدیشهر از ریاست بیمارستان 

لینک کوتاه خبر :
آقای مهندس  امیر عباس صبوری
تهیه کننده:

آقای مهندس امیر عباس صبوری