کمیته طب انتقال خون

در صبح روز دوشنبه 16/4/1399 کمیته طب انتقال خون در دفتر ریاست با حضور خانم قندالی مسئول پخش فراورده در سازمان انتقال خون برگزار گردید. از مهمترین موضوعات مطرح شده در این کمیته مدیریت مصرف فراورده های خونی در بیمارستان بود. پس از اتمام جلسه کلاس آموزشی حمل و نقل و نگهداری خون و فراورده های خونی توسط خانم قندالی جهت پرسنل آزمایشگاه ، بهکاران و رانندگان بیمارستان برگزار گردید.

در صبح روز دوشنبه 16/4/1399 کمیته طب انتقال خون در دفتر ریاست با حضور خانم قندالی مسئول پخش فراورده در سازمان انتقال خون برگزار گردید. از مهمترین موضوعات مطرح شده در این کمیته مدیریت مصرف فراورده های خونی در بیمارستان بود. پس از اتمام جلسه کلاس آموزشی حمل و نقل و نگهداری خون و فراورده های خونی توسط خانم قندالی جهت پرسنل آزمایشگاه ، بهکاران و رانندگان بیمارستان برگزار گردید.

کلمات کلیدی
آقای مهندس  امیر عباس صبوری
تهیه کننده:

آقای مهندس امیر عباس صبوری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *