اكـوكارديـوگـرافـي و تست ورزش

 

تست‌هاي مربوطه توسط پزشك متخصص قلب و عروق با هماهنگي قبلي جهت بيماران سرپايي و بستري انجام مي‌گيرد.