تاریخچه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر:

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر در سال 1340 در زمینی به مساحت 2500 متر مربع بنا گردید.

در سالهای 1361-1359 با توسعه و احداث درمانگاه و بخش رادیولوژی و تعمیر و تجهیز کلی بخش ها (شامل داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، اورژانس و درمانگاه) و بخش های پاراکلینیکی (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی) مورد بهره برداری قرار گرفت؛

در سالهای 1379-1378 با تغییر کاربری و احداث بخشهایICU-CCU  و دیالیز و آندوسکوپی از محل کمک های مردمی توسعه یافت. با توجه به رشد جمعیت و کمبود فضای فیزیکی و فضای سبز مسئولین بیمارستان را بر آن داشت تا نسبت به خریداری زمین ضلع جنوبی بیمارستان به مساحت 1300 متر مربع اقدام نمایند و همچنین با پیگیری مسئولین، زمین ضلع جنوب غربی به مساحت 250 متر مربع توسط ورثه مرحوم سیف علیان به بیمارستان واگذار گردید.

لازم بذکر است با اهداء 780 متر مربع زمین توسط مرحوم سعیدی جهت پرسنل کادر پزشکی و پیراپزشکی اقدام به ساخت مجتمع مسکونی بمساحت 900 متر مربع در (4 طبقه 12 واحدی) نمود.