برنامه زمانبندی ملاقات با بیماران به شرح ذیل می باشد:

شروع: ساعت 14:30  - پایان: ساعت 16:00

 

یادآوری:

با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا و در جهت حفظ سلامتی بیماران، محدودیت هایی از نظر میزان زمان و تعداد افراد ملاقات کنندگان و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی اعمال می شود.