سرکار خانم فاطمه سادات طباطبایی

(کارشناس پرستاری)

مسئول بخش اطفال بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- لیسانس پرستاری

 

مشخصات بخش :

  • دارای 7 تخت ثابت می باشد که تمامی آن ها فعال می باشند.
  • 2 نفر پزشک متخصص اطفال در این بخش فعالیت می کنند.
  • مسئولیت فنی آن را پزشک متخصص اطفال برعهده دارد.
  • دو انکوباتور موجود در بخش جهت بستری نوزادان نارس می‌باشد.