مسئول  بخش زنان و زایمان :خانم فاطمه شاهمرادی 

کارشناس مامایی

اين بخش داراي 3 تخت فعال بعد از زايمان (Post partun) مي باشد كه به منظور بستري بيماران زايماني، دردهاي قبل از زايمان، تهديد به سقط، مسموميت‌هاي حاملگي و.... مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

به علاوه اين بخش داراي 3 تخت مخصوص Labourو 2 تخت مخصوص زايمان مي‌باشد.

يك نفر كارشناس مامايي مسئوليت بخش را به عهده دارد و مسئول فني بخش يك نفر پزشك متخصص زنان و زايمان مي‌باشد.