با سلام و احترام

همکار گرامی، خدا قوت!

فرم ثبت خطا جهت آگاهی تیم مدیریتی بیمارستان می باشد تا بتواند با ارائه راهکار مناسب از بروز خطای مجدد توسط شخص یا بخش خاطی و یا سیار پرسنل جلوگیری بعمل آید. این فرم هیچ گونه پیگرد فردی در بیمارستان نخواهد داشت، از این رو خواهشمند است با تکمیل این فرم، در موارد لزوم، مجموعه بیمارستانی را در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده یاری فرمایید.

تیم مدیریتی بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

گام شماره 1
گام شماره 2
توضیحات دقیق شما می تواند در تسریع تصحیح خطا کمک رسان باشد.
بیان علل می تواند در بررسی و برخورد مناسب با آن ها و تصمیم گیری در موردشان کمک رسان باشد
گام شماره 3
با بیان اقدامات انجام شده در مسئله درمانی، تیم مدیریتی بیمارستان می توانند آگاهانه تر تصمیم گیری کنند.
با ارائه راهکارهای پیشنهادی خود می توانید، تیم مدیریتی بیمارستان را در اتخاذ تصمیم مناسب و اقدام به موقع یاری برسانید.