آیین تکریم و تجلیل از بازنشستگان بیمارستان 15 خرداد برگزار شد
ارج نهادن به یک عمر خدمتگزاری

آیین تکریم و تجلیل از بازنشستگان بیمارستان 15 خرداد برگزار شد

آیین تکریم و تجلیل از 7 نفر از پرسنل بازنشسته بیمارستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان 15 خرداد ، در راستای تقدیر از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر جمعی از همکاران این بیمارستان که پس از سالها خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شدند مراسم کوتاهی با رعایت پروتکل های کرونایی برگزار شد.