بازدید سرزده دکتر دانایی از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید سرزده دکتر دانایی از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید سرزده دکتر دانایی از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

 

دکتر دانایی ریاست دانشگاه از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر، در این بازدید که با حضور دکتر پهلوان معاونت توسعه و مهندس مومنی رئیس اداره ساختمان دانشگاه و با همراهی دکتر منتظری رئیس این مرکز انجام شد دکتر دانایی از بخش های متخلف بیمارستان بازدید کردند و از نزدیک در جریان مسائل جاری بیمارستان قرار گرفتند.

بازدید از بخش های مختلف بیمارستان، عیادت از بیماران و صبحت با پرسنل و سرپرستاران و مسئولین بخش ها از برنامه های این بازدید بود.

 

کلمات کلیدی